Monthly Archives: October 2016

Ngày Tàn Của Cuộc Chiến

Những tràng đại liên chính xác là 4 chiếc trực thăng võ trang thuộc Sư Đoàn 4 Không Quân đổ lên đầu toán tiền thám thuộc Trung Đoàn Cộng Sản D1 miền Tây Nam Bộ đang vượt kinh Thác Lác … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | 1 Comment