Tiếng Dân Việt # 1- Nước Đã Tràn Bờ

 Kính xin quý đồng bào, đồng hương và các cơ quan truyền thông giúp phổ biến chương trình phát thanh

               Tiếng Dân Việt # 1- Nước Đã Tràn Bờ

Advertisements
This entry was posted in Tài liệu, Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Tiếng Dân Việt # 1- Nước Đã Tràn Bờ

  1. Tiếng Dân Việt – Nước Đã Tràn Bờ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s