Monthly Archives: December 2017

VBTCC – Rừng Khóc Giữa Mùa Xuân. Phạm Tín An Ninh

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Đại Đội 4 Tiểu Đoàn 52 Biệt Động Quân Với Bình Long Anh Dũng. P2

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | 1 Comment

VBTCC Đại Đội 4 TĐ 52BĐQ với Bình Long Anh Dũng (Phần 1)

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN – Đại Đội 4 Tiểu Đoàn 52 Biệt Động Quân Quân Với Bình Long Anh Dũng Hồi ký 64 ngày sống trong bão lửa của Đại Đội 4 Tiểu Đoàn 52 Biệt Động Quân, cuộc … Continue reading

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

Task Force South và Niên Trưởng của Tôi

Vương Mộng Long, K20   Là lực lượng trừ bị cơ hữu của Vùng 2 nên Liên Đoàn 2 Biệt Động Quân, cứ sáng có mặt ở Kontum, chiều đã về Phú Bổn, nay Lâm-Đồng, mai Quảng-Đức. Tháng trước chúng … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | 3 Comments

TĐ1 TQLC – Cuộc đổ bộ trong lòng địch

Mũ Xanh Nguyễn Đăng Hòa Kể từ sau cuộc đổ bộ bằng trực thăng của Tiểu đoàn 1 Quái Điểu vào ngày 11/7/72, tại quận Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, chưa một ai viết lại cuộc đổ bộ ấy, và … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | 1 Comment

Đời Lính Viễn Thám

( Lâm Chương ) Bảy thằng Viễn Thám chúng tôi được trực thăng vận vào vùng hành quân. Theo kế hoạch, giữa trưa sẽ nhảy xuống khu rừng giáp ranh đồn điền cao su Choup, thuộc lãnh thổ Kampuchia. Nhưng mấy … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | Leave a comment

Những Hình Ảnh Thay Bằng Hàng Ngàn Lời Nói.

Người lính Hoa Kỳ tại Miền Nam Việt Nam … tay súng …

Posted in Tài liệu, Uncategorized | 6 Comments

Chuyến Bay Cuối Cùng Phi Đoàn A-37

Bài của  một Sĩ quan Hành quân phi đoàn 524 Thiên Lôi   28 tháng tư 1975, sau bữa cơm chiều vội vã ở một câu lạc bộ gần khu gia binh TSN, tôi trở về ụ đậu phi cơ đầu … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | 3 Comments

Thiếu Tá Trịnh Lan Phương Chọn Cái Chết Thay Vì Đầu Hàng

 Sáng 30 Tháng Tư, 1975, sau khi Đại Tướng Dương Văn Minh lên Đài Phát Thanh Sài Gòn kêu gọi quân đội buông súng đầu hàng vô điều kiện, rất nhiều vị anh hùng của chúng ta chọn cái chết … Continue reading

Posted in Tản Mạn, Uncategorized | Leave a comment

Đằng trước và đằng sau

Cảnh sát SWAT Daryl Hudeck bế mẹ con chị Catherine Phạm sau khi cứu gia đình họ từ ngôi nhà bị ngập nước Photo Credit: David Phillip – AP Trần Hoài Thư (Danlambao) – Một tấm hình gây xúc động lớn trong … Continue reading

Posted in Tản Mạn, Uncategorized | 1 Comment