VBTCC – Cây Mai Rừng Của Người Lính Trận – Cha Và Quê Hương

Hôm nay đã là 16 tháng chạp AL, chỉ còn 15 ngày nữa là một mùa xuân tha hương nữa lại đến. Kính mời quý bạn nghe chuơng trình VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN với bài viết “ Cây Mai Rừng Của Người Lính Trận” của tác giả Nguyên Nhung, và bài viết “ Cha Và Quê Hương” của tác giả Thiên Lý qua giọng đọc của Kiều Loan và Đoàn Trọng Hiếu.

This entry was posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s