Ngày còn chinh chiến – Vùng II Cao nguyên

This entry was posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Ngày còn chinh chiến – Vùng II Cao nguyên

  1. le lien says:

    Đỉnh Hàm Rồng, nơi đây tôi đả đồn trú năm 1973 với sư đóa 22 Bộ Binh.

  2. lien le says:

    HÀM-RỒNG chĩ là một đồi thấp, phía trên bằng phảng đủ chổ cho bộ tư lệnh sư đoàn 22 BB đồn trú.Năm 1973, tôi đã ở đây và đơn vị nhỏ của tôi, TTHL /SĐ 22 BB..
    Lên xuống đồi bằng bất cứ xe gì cũng được nhờ một con đường ngắn dốc thoai thoải.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s