VBTCC – Những Anh Hùng Vô Danh Đồn Dakseang

 Thực hiện: Kiều Loan & Đoàn Trọng Hiếu

Những Anh Hùng Vô Danh Đồn Dakseang

Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị

This entry was posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s