VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN – Giờ Phút Cuối Cùng Của Một Đơn Vị QLVNCH Tại Sài Gòn

Advertisements
This entry was posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio). Bookmark the permalink.

One Response to VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN – Giờ Phút Cuối Cùng Của Một Đơn Vị QLVNCH Tại Sài Gòn

  1. lelien says:

    QLVN CH gồm toàn những anh hùng, điển hính như :
    – NHẢY DÙ hầu như bách chiến bách thắng, rỏ ràng như trân Thường-Đức.
    – TQLC như trân tái chiếm Quảng-Trị.
    – BĐQ như trận mà bọn ác ôn CS BV cứ to miệng chiến thắng, đó là trận PLEIME.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s