Daily Archives: March 18, 2018

Chuyện hai người Lính

Lê Phi Ô Đơn vị tôi nhận được lệnh hoán chuyển vùng hoạt động với đơn vị bạn, mấy ngày liên tiếp lo tu sửa hệ thống phòng thủ. Hôm nay rảnh rỗi, tôi và Trường rủ nhau vào Câu lạc … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | 1 Comment

Chiếm lại con đường cửa Sập, chiếm lại Kỳ Đài

Thủy Quân Lục Chiến VNCH TRUNG TÁ NGUYỄN VĂN PHÁN ___________________ Orange county, CA.USA. Ngày 14/12/2015 (Trích Huế Thảm Sát Mậu Thân 1968 của tác giả Liên Thành.Trang 94-121). Để độc giả có thể thấy những hy sinh cao cả … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN 1-Trên Vòm Trời Lửa Đạn. 2-Thằng Cối Minh.

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN 1-Trên Vòm Trời Lửa Đạn. KQ Vĩnh Hiếu 2-Thằng Cối Minh. BĐQ Đoàn Trọng Hiếu  

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment