VBTCC – P1- Viên Đạn Cuối Cùng. P2: Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến. P3- Giải Vây Đồi 46 Căn Cứ Alpha

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN

Thực hiện: Kiều Loan & Đoàn Trọng Hiếu

P1- Viên Đạn Cuối Cùng

Tác giả: Nguyễn Hữu Chế

P2: Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến

Tác giả: Kiều Phong

P3- Giải Vây Đồi 46 Căn Cứ Alpha

Tác giả: Đoàn Trọng Hiếu

This entry was posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio). Bookmark the permalink.

4 Responses to VBTCC – P1- Viên Đạn Cuối Cùng. P2: Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến. P3- Giải Vây Đồi 46 Căn Cứ Alpha

 1. lelien says:

  So với tất cả mọi người lính, so với gia đình em bé 15 tuổi, ông Dương văn Minh là một người hèn,
  vô cùng hèn.
  Nếu ông cho vô đầu một viên đạn, tôi đã nghĩ khác về ông.

 2. le lien says:

  Đọc bài này tôi không kềm được nước mắt. Tôi thương những người lính thuộc QL VNCH bảo quốc an dân. Tôi thương những người lính anh hùng chết vào giờ phút sau cùng của cuộc chiến.
  Dương văn Minh là một tên hèn, vô cùng hèn của đất nước.

 3. lien le says:

  Không biết có phải bài CHÊU HỒN TỬ SỈ KHÔNG ?
  mỖI LẦN NGHE TÀI NÀY BUỒN THẬT LÀ BUỒN.
  tHƯƠNG QUÁ NHỮNG NGƯỜI LÍNH VNCH.
  bỌN CSBV TUÂN LỆNH QUAN THẦY LIÊN XÔ TÀU CỘNG VÀO BẮN GIẾT NGƯỜI DÂN HIỀN HÒA MIỀN NAM.
  Khốn nạn thay, bây giờ lại bán nước cho lủ Chệt Cộng.

 4. lien le says:

  Thương quá những người lính thuộc QLVN CH.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s