Daily Archives: April 4, 2018

Trâu Điên Và Cố Vấn Mỹ… Muộn Vẫn Phải Nói…

MX Tô Văn Cấp Tô Văn Cấp ĐĐ1/TĐ2. Lời nói đầu: Nếu các binh chủng bạn có những tiểu đoàn nổi tiếng như Sấu Thần, Cọp Ba Đầu Rằn, Song Kiếm Trấn Ải v.v.. thì Binh Chủng Thủy Quân Lục … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | 1 Comment