Daily Archives: April 12, 2018

Nhảy Dù Và Những Ngày Ngưng Bắn Tại Huế 1973

  “Hiệp định Paris về Việt Nam hoặc hiệp định Paris 1973 (ở miền Nam còn gọi là Hiệp định Ba Lê) là hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam do 4 bên tham chiến: Hoa Kỳ, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Cộng hòa … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | Leave a comment