Daily Archives: April 13, 2018

VBTCC – Cuối Đường

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN Thưc hiện: Kiều Loan & Đoàn Trọng Hiếu CUỐI ĐƯỜNG Tác giả: Vương Mộng Long

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment