Daily Archives: April 22, 2018

VBTCC – Thiếu Tướng Lê Văn Hưng Người Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN Thực hiện: Kiều Loan & Đoàn Trọng Hiếu Thiếu Tướng Lê Văn Hưng Người Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân Tác giả: Nguyễn Thị Kim Hoàng

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment