Monthly Archives: May 2018

VBTCC – Em Tôi

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | 1 Comment

VBTCC – Kampuchia 1970, Hạ Lào 1971 với Đại Đội 1 Tiểu Đoàn 2 Thủy Quân Lục Chiến

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

Ngày về

  Vương Mộng Long Năm 1981, khi tôi còn bị giam trong trại cải tạo Z30C Hàm Tân, Thuận- Hải, cứ vào buổi chiều, tôi cùng vài anh bạn tù lại ngồi quây quần bên nhau trên sạp xi măng, … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Tản Mạn, Uncategorized | 1 Comment

Sáu Năm Ở Lính

Tác giả: N.C.M PHẦN 1: NHẬP CUỘC  LÒ LUYỆN THÉP TÂN TIẾN NHẤT VIỆT NAM Tờ giấy chứng nhận được hoãn dịch vì học vấn không còn hữu hạn nữa , có vài sự chọn lựa cho những chàng trai … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | 5 Comments

“Tại sao Bố không giữ lời hứa với Mẹ?”

BÀI VIẾT CỦA NGUYỄN BẢO TUẤN CON ÚT CỐ ĐẠI TÁ NGUYỄN ĐÌNH BẢO.Trên FB tôi thấy đại đa số thường chọn hình mình hoặc hình con mình để làm avatar, ít hơn một chút thì lấy hình của người … Continue reading

Posted in Tản Mạn, Uncategorized | 1 Comment

Nửa đời chinh chiến

Mũ Xanh Trần Ngọc Toàn Lời mở đầu: Năm nay, tôi đã 77 tuổi đời. Quay nhìn lại đoạn đường đã qua, tôi đã tự thống kê với 15 năm đi lính, tất nhiên là lính Việt Nam Cộng Hòa, … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | 3 Comments