Monthly Archives: August 2018

Nén hương tưởng niệm

Viết theo lời kể của binh nhất Nguyễn Văn Cư Đại Đội 4, Tiểu Đoàn 52 BĐQ Một buổi tối khoảng hơn 10 ngày sau ngày 30-4-75, lúc đó vào khoảng 7giờ, vì e ngại những bất trắc có thể … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | 2 Comments