Monthly Archives: October 2018

An Lộc Mộ Chí phần 2

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

An Lộc Mộ Chí

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | 1 Comment

Tướng Đỗ Cao Trí Người Chết Không Yên

Nguyễn Trọng Hoàn Đại Tướng Đỗ Cao Trí, một danh tướng được thế giới nể phục, một tài danh và là niềm hãnh diện của tỉnh Biên Hòa. Ông đã hy sinh trong cuộc chiến tranh chống lại sự xâm … Continue reading

Posted in Tản Mạn, Uncategorized | Leave a comment

VBTCC – Tình Người Trong Cuộc Chiến. Phần 2

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Tình Người Trong Cuộc Chiến. Phần 1

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Người Ở Lại Định Quán – Nhớ Về Đơn Vị Cũ

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN P1: Người Ở Lại Định Quán. Bảo Định Nguyễn Hữu Chế P2: Nhớ Về Đơn Vị Cũ. Mũ Xanh Nguyễn Đức Hùng

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | 1 Comment