Daily Archives: October 8, 2018

VBTCC – Người Ở Lại Định Quán – Nhớ Về Đơn Vị Cũ

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN P1: Người Ở Lại Định Quán. Bảo Định Nguyễn Hữu Chế P2: Nhớ Về Đơn Vị Cũ. Mũ Xanh Nguyễn Đức Hùng

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | 1 Comment