VBTCC – Người Ở Lại Định Quán – Nhớ Về Đơn Vị Cũ

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN

  • P1: Người Ở Lại Định Quán. Bảo Định Nguyễn Hữu Chế
  • P2: Nhớ Về Đơn Vị Cũ. Mũ Xanh Nguyễn Đức Hùng

Advertisements
This entry was posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s