Daily Archives: October 12, 2018

Tướng Đỗ Cao Trí Người Chết Không Yên

Nguyễn Trọng Hoàn Đại Tướng Đỗ Cao Trí, một danh tướng được thế giới nể phục, một tài danh và là niềm hãnh diện của tỉnh Biên Hòa. Ông đã hy sinh trong cuộc chiến tranh chống lại sự xâm … Continue reading

Posted in Tản Mạn, Uncategorized | Leave a comment

VBTCC – Tình Người Trong Cuộc Chiến. Phần 2

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Tình Người Trong Cuộc Chiến. Phần 1

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment