Monthly Archives: February 2019

VBTCC – Viên Ngọc Nát ( Phần 2)

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Viên Ngọc Nát (P1)

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

BUỒN VUI VỚI TRÂU ĐIÊN TRƯỞNG

http://bietdongquan.org/TapSan/So39/So39.aspx Khoảng tháng 8-9/1975 tại trại tù Long Giao, trong một buổi “lên lớp”, tên VC đang nói phét về chính sách khoan hồng nhân đạo “trước sau như một” của chúng đối với “ngụy quân, ngụy quyền”, và kể … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | Leave a comment

Tiểu Đoàn 11 BĐQ Tại Căn Cứ Charlie

Tư Kiên Liên Đoàn 2 BĐQ (sau đổi tên thành LĐ23/BĐQ) gồm 3 TĐ, theo lẽ thì có số thứ tự là 21, 22, và 23. Nhưng do TĐ11 tham dự cuộc Biến Loạn Miền Trung năm 1966 nên được … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | Leave a comment

VBTCC – May Mà Có Em & Thằng Cối Minh

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

Một Câu Chuyện Buồn Thời Ly Loạn

Thân gửi đến quý anh chị đọc để thông cảm với sự bất hạnh của người Việt đồng hương, và cảm ơn đời vì nhìn lại vẫn thấy mình còn may mắn hơn người khác.                       Đinh công Đức Tôi nhớ … Continue reading

Posted in Hồi ký từ địa ngục, Những mảnh đời rách nát, Uncategorized | 3 Comments

Thương tiếc những Anh Hùng Biệt Kích đi không về

Sĩ quan hành quân (S-3), tình báo tác chiến (S-2) thuyết trình hôm 19 tháng Mười Hai năm 1968, trên căn cứ hành quân tiền phương (FOB-2) Kontum, phác họa ra một số mục tiêu cho các toán biệt kích … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment

VBTCC – Về Một Người Con Gái Tên Mai.

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Hồi ký: Em Tôi

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN Hồi ký: Em Tôi Tác giả: Phan Nhật Nam Thực hiện: Kiều Loan & Đoàn Trọng Hiếu

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | 1 Comment

VBTCC – Nhớ Về An Lộc

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN Nhớ Về An Lộc Tác giả Nguyễn Sơn Thực hiện: Kiều Loan & Đoàn Trọng Hiếu

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | 3 Comments