VBTCC – Hồi ký: Em Tôi

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN

Hồi ký: Em Tôi

Tác giả: Phan Nhật Nam

Thực hiện: Kiều Loan & Đoàn Trọng Hiếu

This entry was posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio). Bookmark the permalink.

1 Response to VBTCC – Hồi ký: Em Tôi

  1. lienle says:

    Nếu không có bọn CS xâm lăng, miền Nam yên bình hạnh phúc biết mấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s