Monthly Archives: March 2019

VBTCC – 1/ Tháng 4 Máu Và Nước Mắt. 2/ Bán Tiểu Đội Biệt Cách Dù Với Những Ngày Cuối Tháng 4

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN 1/ Tháng 4 Máu Và Nước Mắt Tác giả: Đoàn Trọng Hiếu 2/ Bán Tiểu Đội Biệt Cách Dù Với Những Ngày Cuối Tháng 4 Tác giả: Hải Triều Thực hiện Kiều Loan & Đoàn … Continue reading

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – 1/ – Những Ngày Cuối Tháng 3. 2/ – 9 Nén Nhang Cho Gia Đình Trung Tá Đặng Sĩ Vinh

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN 1 – Những Ngày Cuối Tháng 3. 2 – 9 Nén Nhang Cho Gia Đình Trung Tá Đặng Sĩ Vinh Thực hiện: Kiều Loan & Đoàn Trọng Hiếu

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | 4 Comments