VBTCC – 1/ Tháng 4 Máu Và Nước Mắt. 2/ Bán Tiểu Đội Biệt Cách Dù Với Những Ngày Cuối Tháng 4

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN

1/ Tháng 4 Máu Và Nước Mắt

Tác giả: Đoàn Trọng Hiếu

2/ Bán Tiểu Đội Biệt Cách Dù Với Những Ngày Cuối Tháng 4

Tác giả: Hải Triều

Thực hiện Kiều Loan & Đoàn Trọng Hiếu

This entry was posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s