VBTCC-Vinh Danh Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà

This entry was posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio). Bookmark the permalink.

2 Responses to VBTCC-Vinh Danh Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà

  1. Le Lien says:

    Huy-Hiệu của SƯ-ĐÒAN 22 BB
    HẮC TAM SƠN, BẠCH NHỊ HÀ.

  2. Le Lien says:

    Tôi rất sợ những chử CỘNG-SẢN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s