VBTCC-Viên Đạn Cuối Cùng

Hồi ký: Viên Đạn Cuối Cùng

Tác giả: Bảo Định Nguyễn Hữu Chế

Hồi Ký: Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến

Tác giả: Triều Phong

Hồi ký: Giải Vây Đồi 46

Tác giả: Đoàn Trọng Hiếu

 

This entry was posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to VBTCC-Viên Đạn Cuối Cùng

  1. Le Lien says:

    Không ai có thể khen ông D-V-Minh được.
    Ông ta quá hèn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s