VBTCC-Các Chiến Hữu Của Tôi

 

This entry was posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio). Bookmark the permalink.

1 Response to VBTCC-Các Chiến Hữu Của Tôi

  1. Le Lien says:

    Trong cuộc chiến vừa qua, ta thấy rỏ người lính miền Nam KHÔNG HỀ NỔ SÚNG VÀO THƯỜNG DÂN, còn phe Bắc quân địch thủ, họ thoải mái xả súng bắn vào dân lành điển hình như thảm sát năm 1968 Mậu-Thân, Họ tàn sát người dân đang chạy giặc trên ĐẠI LỘ KINH HOÀNG năm 1972
    trên quốc lộ số Một từ Quảng-Trị vào Huế.
    Những việc nêu trên ai ai cũng đều biết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s