Monthly Archives: January 2021

NGƯỜI THIẾU PHỤ TRONG MƯA PHÙN GIỮA NÚI RỪNG VIỆT BẮC

       Viết để tưởng nhớ quý chiến hữu đã gục chết trong lao tù Cộng Sản, và cũng để tuyên dương những người vơ lính VNCH, đặc biệt là chị quả phụ của cố Đại úy CSQG Trần Thiên Thọ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

VBTCC – Trảng Bom Máu Lửa

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | Leave a comment

VBTCC – Trên Đỉnh Chu Pao

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Tôi Đi Thăm Chồng Tù Cải Tạo

Posted in Hồi ký chiến trường, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC- Hoà bình Ơi Giã Biệt Chào Mi !

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Nợ Đời Môt Nửa, Một Nửa Nợ Em

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Một Chuyến Nhảy Viễn Thám

Posted in Hồi ký chiến trường, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment