Monthly Archives: February 2021

Tượng Đài Chiến Sĩ Việt – Mỹ Vừa Được Khánh ThànhTại Thành Phố Morrow, Tiểu Bang Georgia Ngày 27 Tháng 2, Năm 2021.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Tết Mậu Thân năm 1968: Một vành khăn tang cho Thiết Giáp Binh Quân lực VNCH

Kỵ Binh Hồ Thanh Nhã Khóa 20 Sĩ Quan Căn Bản Thiết Giáp chúng tôi khai giảng ngày 20 tháng 1 năm 1968 tại Trường Thiết Giáp QLVNCH. Đây là một khóa hổn hợp gồm 3 thành phần: -55 tân … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment

Dak-Séang 1970 (Kỳ 3)

 Vương Mộng Long –Có lẽ chúng tôi đang đi trên vùng diễn ra các cuộc giao tranh từ cuối tháng Ba giữa các đơn vị Việt-Cộng và lực lượng Dân-Sự Chiến-Ðấu. Sau vài cơn mưa đầu mùa, là những ngày nắng kế tiếp … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment

Dak-Séang 1970 (Kỳ 2)

– Vương Mộng Long – Báo cáo đầu tiên là Chuẩn úy Trung đội trưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm bị bắn vỡ bọng đái. Tiếp đó, hai Trung đội trưởng còn lại, Thiếu úy Phan Ngọc Ðồng và Thiếu úy Nguyễn Trọng Kháng cũng bị … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment

Dak-Séang 1970 (kỳ 1)

– Vương Mộng Long – Trung Úy Vương Mộng Long Ngày 23 tháng Ba năm 1970 tôi nhập viện xin giải phẫu vết thương cũ nơi sườn trái để lấy ra một mảnh đạn cối 82 ly. Bác sĩ của … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment

VBTCC – Tháng 4 Máu Và Nước Mắt – Bán Tiểu Đội BCD Với Những Ngày Cuối Tháng 4

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC- Cuối Năm Về Đơn Vị Mới

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Người Tù Binh Hồi Chánh Bên Bờ Sông Ba

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Bẻ Cổ Con Gà Cồ – Mật Khu A Shau

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Tình Lính

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment