Daily Archives: February 6, 2021

VBTCC – Ai Biết Được Tin Tức Của Chồng Tôi !

Posted in Uncategorized | Leave a comment

VBTCC – Hương Xưa Ngày Ấy

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Chuyện Tình Thời Chinh Chiến

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Người Nhái Đỗ Văn Long người ở lại Hoàng Sa 1974

Người Nhái Già – Long. Long… Ráng chịu đựng, tao đưa mày ra tầu… Ráng lên… – Tao… Tao chịu hết được. Mày… Mày bỏ tao lại… Chạy đi… Chạy đi… Nhớ trả … trả thù cho tao… Chào… Chào … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

VBTCC – Mai

Posted in Hồi ký chiến trường, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Chu Pao Khúc Xương Khó Nuốt

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment