Daily Archives: February 23, 2021

VBTCC – Tháng 4 Máu Và Nước Mắt – Bán Tiểu Đội BCD Với Những Ngày Cuối Tháng 4

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC- Cuối Năm Về Đơn Vị Mới

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Người Tù Binh Hồi Chánh Bên Bờ Sông Ba

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Bẻ Cổ Con Gà Cồ – Mật Khu A Shau

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Tình Lính

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTC – Biển Đợi Bến Chờ

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC- Bạt Mạng

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

Tiểu đoàn 43/LĐ4 BĐQ & Vị Tiểu đoàn Trưởng sau cùng

Tôi gởi bài nầy có đoạn nhắc về người bạn đồng môn với tôi thời trung học hiện sống ở Texas để nhớ lai tinh thần yêu nước  dũng cãm,hy sinh của chiến sĩ VNCH đã đi vào lịch sữ … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment

LIÊN ÐOÀN 3 BIỆT ÐỘNG QUÂN VỚI TRẬN CHIẾN AN LỘC & BÌNH LONG

Tác Giả: BÐQ Nguyễn Quốc Khuê Là sĩ quan tham mưu của BCH/LÐ/BÐQ từ cuối năm 1969 cho đến ngày 30 Tháng Tư 1975, tôi đã tham dự tất cả các mặt trận lớn nhỏ của liên đoàn ở vùng … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment

Tiểu Đoàn 3 Nhẩy Dù và trận đánh Tết Mâu Thân

MĐ Trần Đức TườngĐoàn xe chuyển bánh đúng giờ. Tiểu đoàn 3 Nhẩy Dù vừa hoàn tất thời gian tái huấn luyện tại Trung Tâm Huấn Luyện Quốc Gia Vạn Kiếp. Trên chiếc xe jeep chỉ huy, thiếu tá Trần … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | Leave a comment