Monthly Archives: November 2021

Cuộc đổ bộ trong lòng địch tại Triệu Phong

MỘT THỜI BINH LỬA**Cuộc đổ bộ trong lòng địch tại Triệu Phong**MX NGUYỄN ĐĂNG HÒA  **Cuộc đổ bộ trong lòng địch tại Triệu Phong** **Tiểu Đoàn I Quái Điểu TQLC**Kể từ sau cuộc đổ bộ bằng trực thăng của Tiểu Đoàn … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment