Monthly Archives: December 2021

Huế, Tôi và Mậu Thân

Mũ Xanh Nguyễn Văn Phán Ó Biển đã bay xa – Trong chiến tranh Việt Nam, Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến là hai binh chủng mà Việt Cộng cố tránh đối đầu càng nhiều càng tốt. Một trong … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment

Nhảy Dù và Cổ Thành Đinh Công Tráng

Trương Đăng Sỹ Kính gởi Niên Trưởng Giao Chỉ (San Jose)Nhân đọc được bài “Trong đêm đen chợt thấy ánh mặt trời” của Niên trưởng, tôi đã quyết định cầm lại cây bút. Nặng nề, đắn đo, suy nghĩ suốt … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường | Leave a comment