Category Archives: Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio)

VBTCC – Thiếu Tướng Lê Văn Hưng Người Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN Thực hiện: Kiều Loan & Đoàn Trọng Hiếu Thiếu Tướng Lê Văn Hưng Người Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân Tác giả: Nguyễn Thị Kim Hoàng Advertisements

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Cuối Đường

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN Thưc hiện: Kiều Loan & Đoàn Trọng Hiếu CUỐI ĐƯỜNG Tác giả: Vương Mộng Long

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC-Tháng 4 Máu Và Nước Mắt-5 Ngày Cuối Cùng Của Cuộc Chiến Việt Nam

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – P1- Viên Đạn Cuối Cùng. P2: Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến. P3- Giải Vây Đồi 46 Căn Cứ Alpha

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN Thực hiện: Kiều Loan & Đoàn Trọng Hiếu P1- Viên Đạn Cuối Cùng Tác giả: Nguyễn Hữu Chế P2: Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến Tác giả: Kiều Phong P3- Giải Vây Đồi … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | 2 Comments

Chuyện hai người Lính

Lê Phi Ô Đơn vị tôi nhận được lệnh hoán chuyển vùng hoạt động với đơn vị bạn, mấy ngày liên tiếp lo tu sửa hệ thống phòng thủ. Hôm nay rảnh rỗi, tôi và Trường rủ nhau vào Câu lạc … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | 1 Comment

Chiếm lại con đường cửa Sập, chiếm lại Kỳ Đài

Thủy Quân Lục Chiến VNCH TRUNG TÁ NGUYỄN VĂN PHÁN ___________________ Orange county, CA.USA. Ngày 14/12/2015 (Trích Huế Thảm Sát Mậu Thân 1968 của tác giả Liên Thành.Trang 94-121). Để độc giả có thể thấy những hy sinh cao cả … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN 1-Trên Vòm Trời Lửa Đạn. 2-Thằng Cối Minh.

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN 1-Trên Vòm Trời Lửa Đạn. KQ Vĩnh Hiếu 2-Thằng Cối Minh. BĐQ Đoàn Trọng Hiếu  

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment