Category Archives: Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio)

Dak-Séang 1970 (kỳ 1)

– Vương Mộng Long – Trung Úy Vương Mộng Long Ngày 23 tháng Ba năm 1970 tôi nhập viện xin giải phẫu vết thương cũ nơi sườn trái để lấy ra một mảnh đạn cối 82 ly. Bác sĩ của … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Tháng 4 Máu Và Nước Mắt – Bán Tiểu Đội BCD Với Những Ngày Cuối Tháng 4

Posted in Hồi ký chiến trường, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC- Cuối Năm Về Đơn Vị Mới

Posted in Hồi ký chiến trường, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Người Tù Binh Hồi Chánh Bên Bờ Sông Ba

Posted in Hồi ký chiến trường, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Bẻ Cổ Con Gà Cồ – Mật Khu A Shau

Posted in Hồi ký chiến trường, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Tình Lính

Posted in Hồi ký chiến trường, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTC – Biển Đợi Bến Chờ

Posted in Hồi ký chiến trường, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC- Bạt Mạng

Posted in Hồi ký chiến trường, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

Tiểu đoàn 43/LĐ4 BĐQ & Vị Tiểu đoàn Trưởng sau cùng

Tôi gởi bài nầy có đoạn nhắc về người bạn đồng môn với tôi thời trung học hiện sống ở Texas để nhớ lai tinh thần yêu nước  dũng cãm,hy sinh của chiến sĩ VNCH đã đi vào lịch sữ … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

LIÊN ÐOÀN 3 BIỆT ÐỘNG QUÂN VỚI TRẬN CHIẾN AN LỘC & BÌNH LONG

Tác Giả: BÐQ Nguyễn Quốc Khuê Là sĩ quan tham mưu của BCH/LÐ/BÐQ từ cuối năm 1969 cho đến ngày 30 Tháng Tư 1975, tôi đã tham dự tất cả các mặt trận lớn nhỏ của liên đoàn ở vùng … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment