Category Archives: Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio)

VBTCC – 1/ Tháng 4 Máu Và Nước Mắt. 2/ Bán Tiểu Đội Biệt Cách Dù Với Những Ngày Cuối Tháng 4

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN 1/ Tháng 4 Máu Và Nước Mắt Tác giả: Đoàn Trọng Hiếu 2/ Bán Tiểu Đội Biệt Cách Dù Với Những Ngày Cuối Tháng 4 Tác giả: Hải Triều Thực hiện Kiều Loan & Đoàn … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – 1/ – Những Ngày Cuối Tháng 3. 2/ – 9 Nén Nhang Cho Gia Đình Trung Tá Đặng Sĩ Vinh

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN 1 – Những Ngày Cuối Tháng 3. 2 – 9 Nén Nhang Cho Gia Đình Trung Tá Đặng Sĩ Vinh Thực hiện: Kiều Loan & Đoàn Trọng Hiếu

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Viên Ngọc Nát ( Phần 2)

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Viên Ngọc Nát (P1)

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – May Mà Có Em & Thằng Cối Minh

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

Thương tiếc những Anh Hùng Biệt Kích đi không về

Sĩ quan hành quân (S-3), tình báo tác chiến (S-2) thuyết trình hôm 19 tháng Mười Hai năm 1968, trên căn cứ hành quân tiền phương (FOB-2) Kontum, phác họa ra một số mục tiêu cho các toán biệt kích … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Về Một Người Con Gái Tên Mai.

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment