Category Archives: Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio)

VBTCC – SẮC HOA THỜI LOẠN. Đông Phương

Advertisements

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN – TẤM THẺ BÀI. Tác giả Bút Xuân Trần Đình Ngọc.

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Biển Đợi Bến Chờ . Tác giả Phạm Văn Lương

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Rừng Khóc Giữa Mùa Xuân. Phạm Tín An Ninh

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Đại Đội 4 Tiểu Đoàn 52 Biệt Động Quân Với Bình Long Anh Dũng. P2

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | 1 Comment

VBTCC Đại Đội 4 TĐ 52BĐQ với Bình Long Anh Dũng (Phần 1)

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN – Đại Đội 4 Tiểu Đoàn 52 Biệt Động Quân Quân Với Bình Long Anh Dũng Hồi ký 64 ngày sống trong bão lửa của Đại Đội 4 Tiểu Đoàn 52 Biệt Động Quân, cuộc … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

MX Giang Văn Nhân – Người Lính Tiên Phuông

Trời tờ mờ sáng, các cánh quân đóng cập hai bờ Kinh Xáng Cụt bắt đầu xuất phát. Bên bờ Đông, toán tiền sát của đại đội 4 đang dò dẫm từng bước. Binh Nhất Nguyễn Văn Điểm khinh binh … Continue reading

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment