Category Archives: Uncategorized

“Tại sao Bố không giữ lời hứa với Mẹ?”

BÀI VIẾT CỦA NGUYỄN BẢO TUẤN CON ÚT CỐ ĐẠI TÁ NGUYỄN ĐÌNH BẢO.Trên FB tôi thấy đại đa số thường chọn hình mình hoặc hình con mình để làm avatar, ít hơn một chút thì lấy hình của người … Continue reading

Posted in Tản Mạn, Uncategorized | Leave a comment

Nửa đời chinh chiến

Mũ Xanh Trần Ngọc Toàn Lời mở đầu: Năm nay, tôi đã 77 tuổi đời. Quay nhìn lại đoạn đường đã qua, tôi đã tự thống kê với 15 năm đi lính, tất nhiên là lính Việt Nam Cộng Hòa, … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | Leave a comment

VBTCC – Thiếu Tướng Lê Văn Hưng Người Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN Thực hiện: Kiều Loan & Đoàn Trọng Hiếu Thiếu Tướng Lê Văn Hưng Người Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân Tác giả: Nguyễn Thị Kim Hoàng

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Cuối Đường

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN Thưc hiện: Kiều Loan & Đoàn Trọng Hiếu CUỐI ĐƯỜNG Tác giả: Vương Mộng Long

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

Nhảy Dù Và Những Ngày Ngưng Bắn Tại Huế 1973

  “Hiệp định Paris về Việt Nam hoặc hiệp định Paris 1973 (ở miền Nam còn gọi là Hiệp định Ba Lê) là hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam do 4 bên tham chiến: Hoa Kỳ, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Cộng hòa … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | Leave a comment

VBTCC-Tháng 4 Máu Và Nước Mắt-5 Ngày Cuối Cùng Của Cuộc Chiến Việt Nam

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

Trâu Điên Và Cố Vấn Mỹ… Muộn Vẫn Phải Nói…

MX Tô Văn Cấp Tô Văn Cấp ĐĐ1/TĐ2. Lời nói đầu: Nếu các binh chủng bạn có những tiểu đoàn nổi tiếng như Sấu Thần, Cọp Ba Đầu Rằn, Song Kiếm Trấn Ải v.v.. thì Binh Chủng Thủy Quân Lục … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | 1 Comment