Author Archives: minhhieu854

Chuyện Buồn Trong Và Sau Chiến Tranh

ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN BUỒN XÉ RUỘT NÁT GAN CỦA MỘT NGƯỜI BẠN CÙNG ĐƠN VỊ.  CỐ ĐẠI UÝ LÊ VĂN HIẾU TIỂU ĐOÀN 52 BIỆT ĐỘNG QUÂN VÀ GIA ĐÌNH CỦA ÔNG. CÓ NỖI ĐAU NÀO HƠN NỖI ĐAU … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến trường, Những mảnh đời rách nát | Leave a comment

VBTCC – Những Anh Hùng Vô Danh Đồn Dakseang

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Đại Đội 4 Tiểu Đoàn 52 Biệt Động Quân Với Bình Long Anh Dũng P1&P2

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Rừng Khóc Giữa Mùa Xuân

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – SẮC HOA THỜI LOẠN. Tác giả Đông Hương

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC-TẤM THẺ BÀI

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Cây Mai Rừng Của Người Lính Trận – Cha Và Quê Hương

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Người Lính Chết Trẻ

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Sao Hôm Sao Mai

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Giờ Phút Cuối Cùng Của Một Đơn Vị QLVNCH Tại Sài Gòn

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment