Author Archives: minhhieu854

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN – Sao Hôm Sao Mai

Advertisements

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN – Giờ Phút Cuối Cùng Của Một Đơn Vị QLVNCH Tại Sài Gòn

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Người Lính Chết Trẻ

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN Thực hiện: Kiều Loan & Đoàn Trọng Hiếu Người Lính Chết Trẻ Tác giả: Phùng Annie Kim

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Những Anh Hùng Vô Danh Đồn Dakseang

 Thực hiện: Kiều Loan & Đoàn Trọng Hiếu Những Anh Hùng Vô Danh Đồn Dakseang Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Trên Chiến Trường Xưa 33 Năm Sau Ngày Gẫy Súng

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Hơn 40 Năm Trước; Chuyện Tình Của Một Nữ Cán Binh VC và Một Sĩ Quan Thuỷ Quân Lục Chiến

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

Ngày còn chinh chiến – Vùng II Cao nguyên

Posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized | 1 Comment