Tượng Đài Chiến Sĩ Việt – Mỹ Vừa Được Khánh ThànhTại Thành Phố Morrow, Tiểu Bang Georgia Ngày 27 Tháng 2, Năm 2021.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Tượng Đài Chiến Sĩ Việt – Mỹ Vừa Được Khánh ThànhTại Thành Phố Morrow, Tiểu Bang Georgia Ngày 27 Tháng 2, Năm 2021.

  1. Tuan Le says:

    Trước hết, cho tôi gửi lời xin lỗi đến quý vị đã post nội dung nầy ở đây vì không tìm được cách nào khác; sau là xin được giúp đỡ tìm một người bạn thân cũ đã mất liên lạc sau lần gặp duy nhất trên đường đi lao động ở trại tù cộng sản ở Kà-Tum năm 1976 (?). Trong truyện đọc “Lao Tù và Vượt Ngục” của tác giả Trần Văn Khỏe (Posted on August 25, 2013) có nói đến người cùng vượt ngục với tác giả tên Phạm Bá Niên hiện đang sống ở Quebec, Canada. Ngày xưa tôi có một người bạn đồng hương Đà Lạt (ở đường Bá Đa Lộc, bố làm ở ty Ngân Khố) và là đồng môn ở Đại Học Luật Khoa Sài Gòn, cùng tốt nghiệp Cử Nhân Luật năm 1971. Mong quý vị vui lòng giúp tôi kiếm địa chỉ, hoặc số điện thoại của anh Trần Văn Khỏe (tác giả) hay cùa anh Phạm Bá Niên. Đa tạ!
    Tôi tên Lê Tuấn, hiện đang sống ở Arizona, Hoa Kỳ. Số điện thoại: (480) 318-0697.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s